درباره مدرس

مدرس مهارت های مطالعه ، تمرکز و برنامه ریزی

مدیر وبسایت

آدرس پستی:

اراک

تلگرام:
Phone:

09359628169

ماموریت و بیوگرافی

من میخوانم ، می اندیشم و آموزش میبینم تا بتوانم بهتر باشم و بهتر آموزش دهم.

با انگیزه تلاش می کنم تا با آموزش هایم دنیای اطرافم را به جای زیباتر و بهتری تبدیل کنم.

امیدوارم در راه رسالت زندگی ام هر روز یک قدم پیشتر از روز قبل باشم

ارسال پیغام